Competició

Informació

Després de les sessions als centres, el programa té la seua continuïtat amb la competició interescolar.

Consisteix en dos fases, una primera zonal i una cloenda o final absoluta. En una primera fase zonal els centres educatius s'agrupen de dos en dos en seus que estan a la seua localitat o en un municipi veí.

Els classificats en esta primera fase accedeixen a la fase final o cloenda.