Informació

Què és

És un Programa que naix l'any 2005 en la Conselleria de Cultura, Educació i Esports amb la finalitat d'introduir el Joc de Pilota en els Centres Educatius de la Comunitat Valenciana, i que la Federació de Pilota Valenciana, com entitat pública única reconeguda oficialment per promocionar el nostre esport, s'encarrega de dur-lo endavant, coordinant i organitzant les diferents activitats.

Aquesta mesura suposa el suport a la Pilota Valenciana com eina educativa i d'introducció del nostre esport després d'altres dues mesures excel·lentíssimes: el decret (del sempre recordat En Manuel Tarancón) que obliga als centres de nova construcció d'incloure instal·lacions esportives adients al Joc de Pilota en la seua construcció, i la inclusió en els Currículums Oficials d'Educació Física del Joc de Pilota com un dels eixos fonamentals dels objectius a desenrotllar en l'assignatura.

En què consisteix l'activitat del Programa Educatiu 'Pilota a l'Escola'?

Quan el Tècnic de la Federació i el Jugador Professional facen el desplaçament fins al centre educatiu, el dia i hora determinat d'avant-mà, en primer lloc es presenten al Director/a del centre i al mestre / a d'Educació Física i proposen l'activitat ha realitzat , per tal d'ajustar-la al temps i a l'espai disponible.

Aquest consisteix en: PART TEÒRICA (30 - 40 MINUTS)
1.- Explicació i manipulació per part de l'alumnat del material (pilotes, proteccions, equipament, etc...) per tal de jugar a Pilota.
2.- Explicació del tipus d'instal·lacions existents per practicar el Joc de Pilota, així com colpejos. Joc Alumne Periodista.

PART PRÀCTICA (70 – 80 MINUTS )
1.- La meitat de l'alumnat practiquen una progressió del Joc amb el Tècnic, fent incidència en aspectes tècnics i de comprensió tàctica del Joc.
2.- L'altra meitat de l'alumnat practiquen, en diferents situacions reals de joc, una o dues modalitats del Joc de Pilota (segons les instal·lacions disponibles) amb el Jugador Professional, remarcant accions de joc i reglamentació especifica de cada modalitat.

(Els dos grups s'intercanvien, a mitjan de la Part Pràctica, per poder accedir als dos tipus d'activitats).