Informació

Avaluació

· Qüestionari de satisfacció de la sessió

Una vegada realitzada la sessió didàctica als centres, amb l'ajuda del pilotari i el tècnic federatiu, cal realitzar una avaluació de l'activitat per part del professor/-ora del centre educatiu que ha sol·licitat l'activitat, i que ens servirà per a millorar totes aquelles coses que poden fer més atractiva l'actuació de pilota valenciana i ajuden a introduir millor els continguts del joc de pilota entre els/les alumnes i el mateix professorat. Us preguem que ompliu el 'Qüestionari de Satisfacció' de l'activitat i l'envieu de seguida.