Informació

Inscripcions

Solament serà vàlides les sol·licituds presentades per mitjà telemàtica en la pàgina web http://www.pilotaescola.es. El període de preinscripció es tancarà el 19 de desembre 2016.

Totes les peticions seran registrades pel seu ordre d'inscripció.

La Federació de Pilota comunicarà en un primer un correu electrònic la recepció d'aquesta sol·licitud, d'aquesta manera els Centres tindran confirmació per escrit de la recepció, fins al moment de baremar totes les sol·licituds i comunicar per mitjà d'altre correu electrònic als Centres que han sigut admesos i els Centres en reserva.

Si el seu Centre ha sigut admés rebrà més endavant (entre 15 o 20 dies abans de celebrar-se la sessió presencial), un altre correu electrònic comunicant-li el dia i hora en què el Tècnic i el Jugador podran assistir al seu Centre Educatiu, el qual vosté haurà de confirmar la recepció.

Recorda

Inscripció per via telemàtica.
Notificació per correu electrònic confirmant la inscripció del Centre al Programa.
Notificació per correu electrònic si el Centre ha sigut admés o està en reserva.
Notificació per correu electrònic el dia de la visita del Tècnic i Jugador al Centre. Confirmar la recepció.

Què cost té la participació en el Programa 'Pilota a l'Escola'?

El Programa 'Pilota a l'Escola' està subvencionat en la seua totalitat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

A més a més, els centres educatius reben un lot de material bàsic de Pilota Valenciana per poder continuar l'activitat en les altres etapes i nivells educatius del centre.

Els Centres que presenten per escrit a la Federació de Pilota un certificat del Secretari amb el vistiplau del Director, que indique que el nombre d'alumnes matriculats al nivell al qual es desenrotlle el Programa en aquesta edició, siga superior a 50 alumnes, comptaran amb la presència de dos Jugadors, a més del Tècnic, per realitzar l'activitat.