Informació

Objectius

L'objectiu del Programa 'Pilota a l'Escola' és donar a conéixer en els Centres Educatius les possibilitats educatives, socials i culturals que el Joc de Pilota té, així com possibilitar que accedeixen als Centres Educatius Tècnics Federatius i Jugadors de Pilota Valenciana de reconeguda carrera professional, que a hores d'ara ja no estan en actiu, per realitzar una jornada d'introducció o de suport als professors i mestres d'Educació Física que s'acosten o tenen intenció d'acostar-se al Joc de Pilota.

Aquesta sessió, introductora o final de la Unitat Didàctica, i el material que entreguem serveix per a desenrotllar la Unitat Didàctica en els altres cursos i nivells del Centre per part dels professors i mestres responsables de l'assignatura, possibilitant la màxima extensió possible del coneixement del Joc de Pilota entre els escolars del Centre.