Informació

Qui participa

Poden participar tots els Centres Educatius de la Comunitat Valenciana sense cap restricció que la que s'acorda entre la Federació de Pilota Valenciana i Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, respecte a l'Etapa educativa o Nivell per al qual es dirigeix el Programa cada any (s'han realitzat actuacions en Primària i Secundària i en alguns Centres de Formació Professional).

Enguany la convocatòria va dirigida a l'alumnat de 4rt de primària.

Per a seleccionar els centres participants enguany s'utilitzaran els següents criteris:
1.- L'orde d'arribada de les sol·licituds
2.- Les condicions òptimes del centre per a dur a terme el projecte (instal·lacions adequades)
3.- El nombre de beneficiaris potencials de l'acció

Per tal d'aconseguir assolir aquest programa en els centres que ja l'han desenrotllat en edicions anteriors, es reservarà per a ells un mínim del 40 % de les actuacions. El 60 % restant anirà dirigit a centres que no han participat mai en aquest programa.

Amb l'activitat als Centres Educatius finalitza el Programa 'Pilota a l'Escola'?

No, voldríem que la sessió amb el Tècnic de la Federació i el Jugador Professional tinguera continuïtat: per un costat voldríem que continuaren les activitats en el Centre en altres cursos i nivells, aprofitant la sessió i el material que entreguem.

També et proposem, si vols arredonir una altra jornada al voltant de la Pilota Valenciana, que participes en la Competició de Raspall del Programa 'Pilota a l'Escola'.

La Competició de Raspall del Programa 'Pilota a l'Escola' tracta d'acostar a Centres Educatius com el teu que han participat en el Programa en una jornada de competició de Raspall, on el que guanya sempre és l'alumne que té l'oportunitat de participar, perquè en aquestes el més important no és el resultat sinó la relació amb altres Centres i Companys i Companyes que també fem de la Pilota Valenciana una activitat més del nostre Centre.

Adaptem les normes, els materials i els espais per què siga més divertit.

Volem que xiquets i xiquetes gaudisquen d'una jornada de Pilota Valenciana en un Trinquet o Frontó oficial i que tots i totes tornen satisfets i amb bones experiències.

Què he de preparar abans de la sessió amb el Tècnic de la Federació i el Jugador Professional per fer l'activitat del Programa 'Pilota a l'Escola'?

Heu d'aprofitar aquesta sessió per a concloure la Unitat Didàctica i ser una sessió per donar suport a totes les activitats que tu has fet o conéixer de noves.