Inscripcions

· Carta de Benvinguda per als Centres 2017-2018

· Relació centres pre-inscrits pilota a l'escola 2017-2018